logo CRT

EDUBLOG

Dobrze jest wiedzieć! Zajrzyj do naszych artykułów, w których dzielimy się ciekawymi informacjami i wskazówkami
Najnowsze artykuły
więcej
Zajrzyj tutaj

Masz pytania lub uwagi? Pisz śmiało!

Wyślij
Pełny tekst zgody
Treść zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu realizacji powyższej usługi. Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - dalej zwane RODO. Informujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gdański Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk, który jest reprezentowany przez Dyrektora Urzędu
  2. W celu skontaktowania się Inspektorem Ochrony Danych w Gdańskim Urzędzie Pracy należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@gup.gdansk.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnieni do ich otrzymania, w tym organy państwowe i podmioty publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz dostawca usług IT. Informację o odbiorcach można uzyskać pisząc na adres: informacja@centrumtalentow.pl
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji newslettera. Aby zrezygnować wystarczy wybrać odpowiednie łącze w newsletterze.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie ich będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji usługi newsletter przez Centrum Rozwoju Talentów.
Wypełnij wszystkie pola i wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, aby wysłać wiadomość
Trwa wysyłanie Twojej wiadomości
Twoja wiadomość została wysłana